Oferta cenowa – przedszkole

  • Od września 2019 r opłata miesięczna wynosi 460 zł / płatne do 10 każdego miesiąca.
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ponoszą odpłatność za wyżywienie
  • W przypadku rodzeństwa istnieje możliwość negocjacji ceny.
  • Od stycznia 2019 r obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 350 zł

Opłaty dodatkowe:

  • Ubezpieczenie NNW rocznie: około 40 zł / płatne do końca września każdego roku.
  • Karty pracy (ćwiczeniówki) do wychowania przedszkolnego.