Przedszkole „Szczawinkowo” oferuje:

 • fachową opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30 – 18.00,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich (zgodnie z wymaganiami MEN),
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kwalifikacje zgodne z wymogami Ministra Edukacji Narodowej),
 • zajęcia w 2 grupach wiekowych (max 25 osób):
 1. grupa  3, 4 – latki
 2. grupa  5, 6 – latki (realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne)
 • całodzienne wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, obiad, podwieczorek oraz zdrowe przekąski w miarę potrzeb),
 • zajęcia przedszkolne w okresie wakacji i ferii zimowych,
 • nieodpłatne zajęcia adaptacyjne po uprzednim zgłoszeniu,
 • za zgodą rodziców zajęcia z religii zgodnie z podstawą programową,
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego obu grupach wiekowych,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienie matematyczno-przyrodnicze pod patronatem Stowarzyszenia Mensa Polska,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • indywidualną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną,
 • diagnozowanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień,
 • zajęcia otwarte dla rodziców (możliwość udziału i obserwacji zajęć przedszkolnych),
 • konsultacje indywidualne dla rodziców.