Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Drodzy Rodzice,

od 18.05.2020r Zarząd Stowarzyszenia „Prodesse” podjął decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola „Szczawinkowo”. Prosimy Rodziców  o zgłaszanie do wychowawców chęci uczestnictwa dzieci zajęciach organizowanych przez placówkę oraz wnikliwe zapoznanie się z obowiązującymi procedurami oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.