Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Szczawinkowo

ul Strykowska 76, 78, Szczawin Duży, 95-002 Smardzew,

 

Telefon:

  1. 881 923 424 – przedszkole
  2. 602 323 966 – dyrektor
  3. 42 717 65 42 – biuro Stowarzyszenia „Prodesse” w Głownie

e-mail: biuro@szczawinkowo.pl

 

 

Opłaty należy wnosić przelewem na konto do 10-go każdego miesiąca

38 8785 0002 2001 0004 0703 0001

Bank Spółdzielczy w Strykowie

w tytule wpłaty:

„opłata za przedszkole miesiąc/rok, imię i nazwisko dziecka”

lub gotówką w biurze przedszkola.

 

 

Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka

pod warunkiem jej zgłoszenia najpóźniej do godz. 7.00 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.

 

Zgłaszanie nieobecności – tel. 881 923 424

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” reprezentowanej przez Zarząd, z siedzibą Głownie 95-015 przy ul. W. Sikorskiego 42. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.