Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Szczawinkowo

ul Strykowska 76, 78, Szczawin Duży, 95-002 Smardzew,

 

Telefon:

  1. 881 923 424 – przedszkole
  2. 602 323 966 – dyrektor
  3. 42 717 65 42 – biuro Stowarzyszenia „Prodesse” w Głownie

e-mail: biuro@szczawinkowo.pl

Inspektor Danych Osobowych – kontakt: 42/ 717 65 42

 

Opłaty należy wnosić przelewem na konto do 10-go każdego miesiąca

38 8785 0002 2001 0004 0703 0001

Bank Spółdzielczy w Strykowie

w tytule wpłaty:

„opłata za przedszkole miesiąc/rok, imię i nazwisko dziecka”

lub gotówką w biurze przedszkola.

 

 

Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka

pod warunkiem jej zgłoszenia najpóźniej do godz. 7.00 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.

 

Zgłaszanie nieobecności – tel. 881 923 424