W roku szkolnym 2020/2021 w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” jest realizowany projekt

„Program Edukacji ekologicznej realizowany w
Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” w Szczawinie Dużym

współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program obejmuje:

wycieczki:

 • Pasieka w Lipce,
 • Eksperymentarium w Manufakturze w Łodzi,
 • Palmiarnia w Łodzi,
 • Las Łagiewnicki,
 • Zoo Safari Borysew.

warsztaty:

 • „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”
  Tematyka zajęć: zanieczyszczenie powietrza i negatywne skutki jego oddziaływania na zdrowie ludzi i kondycję środowiska naturalnego (stworzenie plakatu i ulotki informacyjnej).
 • Warsztaty terenowe: „Detektywi zanieczyszczenia środowiska”
  Tematyka zajęć: gra terenowa pokazująca problem zaśmiecenia środowiska w tym problem zanieczyszczenia powietrza.
 • Warsztatowe Scenki Ekologiczne „Smog i spaliny – interpretacje sceniczne”
  Śmiechoterapia, warsztaty improwizacji, warsztaty twórczego rozwoju i autoprezentacji.
 • Stacjonarne warsztaty ekologiczne: „Mali naukowcy – powietrzna przygoda” realizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  Tematyka zajęć: Dzieci dowiedzą się czym jest powietrze, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt? Czym jest wiatr? Czy powietrze można zamknąć? Jaki ma kolor? Jaki zapach? Jaki kształt?
 • Mobilne planetarium „Sfera wiedzy”
  Blok tematyczny pt.: „Czystość powietrza”.

konkursy:

 • „Czyste powietrze – zdrowy ja”
  Konkurs plastyczny na wykonanie przez dziecko (z pomocą rodzica) najciekawszej pracy plastycznej przedstawiającej znaczenie ochrony powietrza i/lub wpływ czystego powietrza na nasze zdrowie.
 • „Zdrowo bez spalin”
  Konkurs plastyczno-techniczny na wykonanie przez dziecko (z pomocą rodzica) najciekawszego projektu pojazdu, który nie zanieczyszcza powietrza z wykorzystaniem materiałów podlegających segregacji.
 • „Wiatr i wiatraki”
  Konkurs konstrukcyjny na wykonanie najciekawszej rzeźby przestrzennej z wykorzystaniem drewna i/lub materiałów podlegającym segregacji na temat wpływu naturalnych źródeł energii na czyste powietrze.
 • „Ekodrzewo”
  Konkurs plastyczno-techniczny na wykonanie najciekawszej rzeźby eko-drzewa na temat: „ochrona powietrza” z wykorzystaniem śmieci przeznaczonych do segregacji (np. papier, rolki po papierze toaletowym, plastykowe butelki, korki, folie itp.)

Uzyskany efekt ekologiczny:

50 wychowanków Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Szczawinkowo” w Szczawinie Dużym weźmie udział w działaniach ekologicznych w ramach projektu.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 16 632,00 zł

Całkowity koszt zadania 18 482,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl