Rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • drogą mailową na adres: prodesse@interia.pl lub biuro@szczawinkowo.pl
  • osobiście w przedszkolu Szczawinkowo, (ul. Strykowska 76, 78, Szczawin Duży) lub w biurze Stowarzyszenia „Prodesse”, (ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno)
  • pocztową na adres: Stowarzyszenie „Prodesse”, ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola