Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Planujemy otworzyć  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci przy Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo”. Będzie on funkcjonował w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szczawinkowie realizowane będą zajęcia indywidualne  zgodne ze wskazaniami zawartymi w opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Z zajęć mogą korzystać wszystkie dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.