Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci przy Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w „Szczawinkowie” mogą być realizowane zajęcia z zakresu:

  1. rehabilitacji ruchowej
  2. terapii pedagogicznej
  3. terapii psychologicznej
  4. terapii logopedycznej
  5. integracji sensorycznej

Z zajęć mogą korzystać dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek rodzica o objęcie dziecka zajęciami WWR do pobrania w zakładce Dokumenty