• od IX/2022 r.  opłata miesięczna  wynosi 490,00 zł / płatne z dołu do 10-go dnia następnego miesiąca /
 • w przypadku rodzeństwa czesne zostanie obniżone o 100,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko
 • jednorazowa opłata wpisowa 350,00 zł / wyprawka dla dziecka/
 • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty wpisowej
 • rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ponoszą jedynie koszty wyżywienia
 • od IX/2022 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 16,50 zł /płatne do 10-go następnego miesiąca/

 

Posiłki:

 • śniadanie
 • obiad dwudaniowy
 • podwieczorek
 • napoje

 

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, pod warunkiem jej zgłoszenia najpóźniej do godz. 7.00 w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu. Zgłaszanie nieobecności dzieci tel: 881 923 424

 

Opłaty należy wnosić przelewem na konto nr: 38 8785 0002 2001 0004 0703 0001 – BS Stryków

W tytule wpłaty proszę wpisać:

„Opłata za przedszkole:

 • imię i nazwisko dziecka
 • miesiąc/rok”

Opłaty dodatkowe:

 • ubezpieczenie NNW
 • karty pracy do realizacji podstawy programowej