PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „SZCZWINKOWO” W SZCZAWINIE DUŻYM

 

Cel procedury

Zastosowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas epidemii koronawirusa w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka przebywającego w placówce.

Procedura ma zapewnić właściwą opiekę wychowankom przedszkola podczas epidemii koronawirusa z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa i ostrożności. Jej celem jest również ustalenie działań, które zminimalizują ryzyko zarażenia.

 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 – SZCZAWINKOWO – pełny tekst

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Oświadczenie dla Rodzica

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH

PROCEDURA EWAKUACJI

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

 

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

REGULAMIN REKRUTACJI