PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „SZCZAWINKOWO”

W SZCZAWINIE DUŻYM

 

Cel procedury

Zastosowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas epidemii koronawirusa w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka przebywającego w placówce. Jest to sytuacja trudna i nowa dla nas wszystkich, więc Dyrektor, nauczyciele, pozostały personel, a także rodzice zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi zasadami.

Procedura ma zapewnić właściwą opiekę wychowankom przedszkola podczas epidemii koronawirusa z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa i ostrożności. Jej celem jest również ustalenie działań, które zminimalizują ryzyko zarażenia. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

Procedura SZCZAWINKOWO-COVID-19- pełny tekst

Oświadczenie dla Rodzica

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM SZCZAWINKOWO 

obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 r.

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka przebywającego w placówce i podczas zajęć organizowanych poza jej terenem. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice są zobowiązani znać i przestrzegać postanowienia poniższych dokumentów. Procedury są corocznie przedstawiane na zebraniach z rodzicami. Ich treść  zamieszczona jest na stronie internetowej przedszkola. Są one również dostępne w biurze przedszkola.

 

OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH

PROCEDURA EWAKUACJI

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

 

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

REGULAMIN REKRUTACJI